Paluu Metodilähteet-sivulle

Tehtävä 3:
Valitse suosikkitutkimuksesi im alueelta (esim. artikkeli jostakin alan journaalista, joita on listattuna alla). Vastaa kysymyksiin:

Kivilahti, J. & Saarti, J. & Sinikara, K. (2010). Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma (2004–2006) -hankkeen tulokset ja niiden arviointi. Tampere: Informaatiotutkimus 29(1): 9–19.

a) Mikä on ko. tutkimuksessa käytetty metodi?

evaluointitutkimus, arvioitiin interventiohankkeen vaikuttavuutta
lähestymissuuntana projektijohtaminen


-- Mihin kysymykseen ko. metodi voi vastata?

evaluoinnissa ensimmäisenä tavoitteena tutkijan ja tutkittavien yhteinen ymmärrys tutkimuskohteen eli projektijohtamisen dynamiikasta, valittiin arviointikohteiksi neljä projektijohtamisen kategoriaa: koordinointi, tiedottaminen, aikataulutus ja osaaminen

--(mitä tietoa? Määriä, merkityksiä, olioita, tapahtumista, muutosta, pysyvyyttä, mitä?) (vrt. sivu 8 3.2. luennoissa)

empiiristä aineistoa sähköisellä kyselylomakkeella
sekä määrällistä että laadullista dataa

b) Mikä on tutkimuksen tiedonintressi ja tiedon laji?
--Miksi tietoa? (empiiristä, teoreettista, abstraktiota, konkretiaa?) Mitä tarkoitusta ja yleisöä varten? (vrt. sivut 6-7 luennoissa)

empiirinen tiedonintressi
vastaavia interventioita ajatellen tietoa toimivista projektijohtamisen menetelmistä kyseisellä alalla
tulokset voivat antaa suuntaa vastaavien toimenpiteitten suunnitteluun jatkossa (muuttaminen, kahvojen tarjoaminen)