5 tärkeintä seikkaa kuvataiteen/taidekasvatuksen onnistuneessa opinnäytteessä:
- perinne - tutkimuskirjallisuus, konteksti, käsityötaito
- itsenäisyys - oma ääni ja muiden äänet erillään

Rajaus
- i) aihe osuu tieteenalaan
- ii) mielummin tarkka kysymys kuin kattava vastaus
- teksti pysyy aiheen alalla

Rakenne
- johdonmukaisuus rakenteessa, AIMRODS - abst., intro., meth.+literature (theories)+aineisto, results, obs., disc., sum.
- selkeä rakenne, helposti luettava
- kiteytetty, jäsennelty, selkeä
- ytimekäs, ei liian pitkä
- keskittyminen, fokusointi
- kartoitus, mihin idea pohjaa

Tutkimuskysymys
- selkeä tutkimuskysymys
(- tarkoituksenmukainen, liittyy oikeaan ongelmaan, asiaan)
(- ajankohtaisuus, tekijälle & yhteisölle, yhteiskunnalle)
- hyödynnettävyys, jatkokäyttö, muunneltavuus, "jatkojalostus"
- realistinen toteuttaa, mitoitus
- ei toistoa verrattuna aikaisempiin?!
- riittävän yleinen (vs. ei liian henkilökohtainen)
- ennakkotiedot, syvyys

Teksti
- oma ääni ja muualta tullut erillään
- aitous, motivaatio ja intentio näkyy, oma kiinnostus, innostus näkyy
- rehellisyys, pyrkii objektiivisuuteen ja tekee selväksi omat päätelmät, itsekritiikki
- rehellisyys, tutkimuksenkulun raportointi rehellinen
- vuorovaikutus kirjallisten lähteiden, kuvien, lukijoiden kanssa
- opettaa kirjoittajaa, haastaa ennakkokäsityksen
- dialogisuus, ohjaajien ja lukijoiden kanssa
- ei kirjoitusvirheitä
- ymmärrettävyys

Tait. tutk.
- osa kokonaisuutta, teksti + teos(teokset), tasapaino

+
(- tuo uutta tietoa, näkökulmia)


Linkkejä