Logot

Askeleet:

1 Säännöt ja perustamiskirja
2 Perustamiskokous - hallituksen pöytäkirja
3 Lomakkeet & ilmoitus kaupparekisteriin

Osuuskunta on rekisteröitävä kuuden kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.
Perustamisilmoitus toimitetaan kaupparekisteriin (Y1-lomake ja liitelomake nro 2). Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan myös alv-rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja mahdollisesti työnantajarekisteriin.
Hallituksen jäseniltä, mahdolliselta toimitusjohtajalta ja tilintarkastajilta tulee olla kirjallinen suostumus tehtävään.

Rr Säännöt
Rr Perustamiskirja


Linkkejä:
http://www.pellervo.fi/kalvot/opetusaineisto/PERUSTETAAN%20OSUUSKUNTA%20-kalvot%202006-sk.ppt
http://www.osuustoimintakeskus.net/index.html
http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/muutyritysmuodot/osuuskunta/perustaminen.html
http://www.yrittajat.fi/minustakoyrittaja/perustamistoimet/osuuskunta/

Huom.:
Oikeus työttömyysturvan säilymiseen, mikäli osuuskunnassa on vähintään 7 jäsentä (= tällöin jäsenen omistusosuus on alle 15 %).