|| Martin Härmälä: ARVON YHTEISTUOTTAMINEN SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUSSA - miksi olla Neuvonantaja? ||
Yrityksen taloustiede, Markkinointi, Tampereen yliopisto, 2009
Yksilöhaastattelu, jossa käytettiin narratiivisuuteen kannustavaa menetelmää ja joihin otettiin mukaan aktiivihaastattelujen menetelmiä
Miksi asiakkaat osallistuvat arvon yhteistuottamiseen sosiaalisen median palveluissa? Mitä arvon yhteistuottaminen on? Mitä arvon yhteistuottaminen on sosiaalisen medain palveluissa? Millainen ympäristö sosiaalinen medaia on arvon teistuottamiselle?
Palvelukeskeinen logiikka (/ent. tuotekeskeiseen logiikkaan),arvon yhteistuottaminen osana arvon yhteisluomista
Hermeneuttinen paradigma. Persoonallisuutta käytetään työkaluna tukimuksentekemisessä. Tutkimuksessa laadullinen näkökulma tutkittavan aiheen kompleksisuuden mukaan.
Ekploratiivinen; Turkimuksen tarkoitus kuvat arvn yhteistuottamista sosiaalisen median palveluissa teoreettisesti, mutta empiirisen havainnoinnin kautta