HUOM! muotoilut menee miten sattuu.

Tehtävä 3:


Valitse suosikkitutkimuksesi im alueelta (esim. artikkeli jostakin alan journaalista, joita on listattuna alla). Vastaa kysymyksiin:
a) Mikä on ko. tutkimuksessa käytetty metodi?
Empiirinen tutkimus, jossa kerättiin kvantitatiivista aineistoa.

- Mihin kysymykseen ko. metodi voi vastata?
Minkälaisia vaikutuksia on tietyillä tapahtumilla pelissä ihmisen aistikokemuksiin (psykofysiikka). Vastaako pelin suunnittelijoiden luoma tapahtuma odotetun reaktion ihmisessä.

--(mitä tietoa? Määriä, merkityksiä, olioita, tapahtumista, muutosta, pysyvyyttä, mitä?) (vrt. sivu 8 3.2. luennoissa)
 • Tiedonlouhintaa.
 • Mitattiin psykofyysisia signaaleja tietyn tapahtuman jälkeen 2-7 sekuntia. Emotionaalisia: positiivisia tai negatiivisia, sekä kiihtymystä: sydämensyke.
 • Mitattiin SCL (skin conductance level) ja EMG (electromyography) muutoksia.
 • Lihaksia: zygomaticus major = smile, orbicularis oculi = silmän sulkeminen, corrugator supercilii = kulmakarva
 • IBI = Cardiac interbeat intervals = sydämenlyöntiväli
 • Tapahtumat
  • Falling off the Edge of the Lane = radan reunalta putoaminen
   • Nosti positiivisia tuntemuksia ja kiihtymystä
  • Knocking down at Least One Pin = vähintään yhden keilan kaataminen
   • Nosti positiivisia tuntemuksia, mutta ei vähentänyt negatiivisia tunteita. Vaikutusta parasumpaattiseen hermostoon -> ennen keiloihin osumista kiihtymys nousee.
  • Missing the Pins Completely = ei osu keiloihin ollenkaan
   • Ei emotionaalista vaikutusta -> ei kiinnosta.
  • Negative Feedback = negatiivinen palaute
   • negatiivisia tuntemuksia, kiihtymystason lasku

b) Mikä on tutkimuksen tiedonintressi ja tiedon laji?
--Miksi tietoa? (empiiristä, teoreettista, abstraktiota, konkretiaa?) Mitä tarkoitusta ja yleisöä varten? (vrt. sivut 6-7 luennoissa)

Empiiristä tietoa, ihmisen tuntemuksien lukemista biosignaaleista -> voidaan tietää jotain mitä koehenkilö ei pysty itse huomaamaan ja kertomaan.
Halutaan tietää, koska hyötyjä on useita jatkotutkimuksen kannalta.
 • Biosignaalien lukutekniikkaa voidaan kehittää -> lääketieteelliset hyödyt
 • Interaktiivisen median suunnittelijoille hyödyllistä informaatiota
 • Psykologinen tutkimus
 • Uudenlaisten käyttöliittymien kehittäminen -> biofeedback

Tehtävä 4


 1. Etsi IM alueeseen liittyvää/kuuluvaa gradu tai MA thesis maailmalta, ja vastaa tehtävä 3'n kysymyksiin a) ja b)
  - http://www.jesperjuul.net/thesis/
  1. Mikä on ko. tutkimuksessa käytetty metodi?
- Abduktiivinen päättely
- Occamin partaveitsi
   • Mihin kysymykseen ko. metodi voi vastata?
    - Kaikki voimassa olevat teoriat on väärässä. Onko olemassa jotain teoriaa, joka osaa kuvailla parhaiten ilmiötä ja jos ei ole, niin ehdotetaan sellasta.
   • (mitä tietoa? Määriä, merkityksiä, olioita, tapahtumista, muutosta, pysyvyyttä, mitä?) (vrt. sivu 8 3.2. luennoissa)
    - Esimerkkien vertailua olemassa oleviin teorioihin.
    - Pysyvyyttä muodossa, että esimerkkien vertailujakso on pitkä.
    - Muutosta muodossa, että vaikka tekniikka kehittyy, perusasiat pysyvät.
  1. Mikä on tutkimuksen tiedonintressi ja tiedon laji?
   • Miksi tietoa? (empiiristä, teoreettista, abstraktiota, konkretiaa?) Mitä tarkoitusta ja yleisöä varten? (vrt. sivut 6-7 luennoissa)
       • Empirististä tietoa esimerkkien kautta ja halutaan ymmärtää ilmiötä, joka teorioiden kirjossa vaikuttaa täysin utopistiselta.
 1. Tän http://treee.wikispaces.com/Arviointikriteerist%C3%B6 perusteella, tee oma uusi ja parannettu 5 kohdan arviointikriteeristö "Interaktiivisen median gradun metodologisen osaamisen arviointimenetelmä"

1. Tutkimuskysymyksen asettelu
2. Metodologisen viitekehyksen määrittely
3. Aineiston sopivuus kohtiin 1 ja 2
4. Vastaus tutkimuskysymykseen ja jatkotutkimuskysymykset
5. Aiheen omaperäisyys