Ohjeita esitystä varten

• Minkälaiset kysymykset interaktiivisen rmedian aihepiiristä sinua erityisesti kiinnostavat?
• Millainen tieto vastaisi näihin tutkimuskysymyksiin?
• Millaisilla menetelmillä tällaista tietoa on mahdollista hankkia?


Nora
- lapset ja nuoret
- koulu, median käyttö koulussa
- deskriptio,
mahdollisia metodeja
- surveyt
- etnografia
- koeasetelmat,
- "luotaimet"

Jouni
- pelitutkimus
- pelikokemus, pelikokemuksen synty
- Marc Leblanc
- sunnittelija, pelaaja kokemusten vertailu
- haastattelu
- pelipäiväkirjan ( tai muun kokemusaineiston) analyysi
- heuristiikat
- haastattelu

Teemu
- pelit ja oppiminen
- olemassaolevien teorioiden testaaminen suhteessa olemassaoleviin ilmaispeleihin
- asiantuntija-arvio ko. peleistä teorioiden pohjalta
- koeasetelma

Ville
- pelisuunnittelu
- pelikokemuksen suunnittelu, tarinallisuus, tarinallisen kokemuksen syntyminen
- suunnitteluvälineiden kehittäminen
- esim. iteratiivinen kehitystoiminta

Riikka
- some opetuksen, oppimisen tukena
- verkostoituminen, yhteisöllisyys
- ryhmähaastattelu

Jarno
- some yritysmaailmassa
-

Noora
- informaatiolukutaito, some oppimisessa, wikioppiminen
- informaatioyhteiskunta seuraukset somesta
- luotaimet

Juha-Matti
- pelitutkimus, sunnittelu
- suunnittelun arvojen muuttuminen
- peliarvostelujen analyysi
- tekstien avainsanoittaminen / diskurssianalyysi

Saila
- kyselytutkimus